Pásztohy Néri
mesemondó, meseterapeuta

 

Ligetszépe meseterápiás módszer®

A Ligetszépe meseterápiás módszer® akkreditált felnőttképzésének kézimunka tanára vagyok, részt vettem a képzés akkreditációjának előkészítésében és 2015-ben magam is elvégeztem a Ligetszépe meseterápiás módszer® akkreditált képzését.

Antropozófiai ismereteim az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Waldorf-pedagógus továbbképzésén alapoztam meg, 2004-2006 között. Azóta önképzéssel, tanfolyamokon, előadásokon bővítem ez irányú ismereteimet.

Szentkúti Márta, a Ligetszépe meseterápiás módszer® kitalálója-alkotója mentorálásával 2008 óta alkalmazom a módszert gyermekek és felnőttek segítése céljából. Ez idő alatt volt óvodás korú csoportom, akiknél a fejlesztő-megelőző terápiát használtam és voltak illetve vannak egyéni, segítő terápiát igénylő eseteim, felnőttek és gyermekek egyaránt.

Milyen hatása van a mesemondásnak?

 • ősbizalom erősítése
 • érzelmi biztonság erősítése (önismeret, érzelmi intelligencia)
 • belső képalkotó tevékenység fejlesztése
 • verbális képességek erősítése
 • tudás átadása (fizikai, kozmikus)
 • az ember individuális fejlődési útjának segítése és kisérése

 

Milyen helyzetekben segíthetek mesével?

 • gyermekkori szorongás, nyugtalanság
 • intellektuális túlterheltség, túlmozgás
 • magányos, visszahúzódó gyermek
 • traumatikus események
 • konfliktus helyzetek
 • váratlan élethelyzetek
 • lelki-szellemi fejlődés elakadása (életút krízispontjai, normatív krízisek)

 

Elérhetőségeim:

            telefon: 06-70-272 9064

            e-mail: pasztohy.neri@gmail.com

 

Rövid leírás a módszerről:

A Ligetszépe meseterápiás módszer® szellemi alapját a szalutogenetikus szemléletű antropozófiai antropológia képezi.

Két ága létezik:

 1. Fejlesztő-megelőző (preventív) terápia:

A személyiségfejlesztő és harmonizáló terápiás mesemondás az ember fejlődésének hét éves életkori szakaszait veszi figyelembe, különös tekintettel e szakaszok lelki-szellemi fejlődést érintő sajátosságaira. A hét éves szakaszokon belül kiemelten figyel az Én-tudat (kb. 3 éves kor), az Én-érzés (9-10 éves kor) és az Én-megvalósítás (kb. 17 éves kortól kezdve) szakaszainak segítésére.

Személyiségfejlesztő mese- és történetmondás gyermek-ill. ifjúsági csoportokban (óvodai csoport, általános- és középiskolai osztály), ill. egyéb, életkor szerint szervezett csoportokban lehetséges

 1. Segítő (gyógyhatású) terápia:

Az egyéni meseterápiás foglalkozás, az életút traumatikus eseményeinek feldolgozását segíti a receptív, alkotó és elemző terápiás módszerek alkalmazásával.

Mind a fejlesztő-megelőző, mind a segítő terápia esetében fizikailag egészségesebbé teszi a gyermeket, növeli a betegségekkel szembeni ellenálló képességét, lelkileg a történetekben lévő belső képek ösztönzik az érzelmi intelligencia aktivitását.

A Ligetszépe meseterápiás módszer® a fejlődő ember életszakaszainak megfelelően kiválasztott, előkészített és elmondott mesék segítségével előmozdítja a gyermekek valós testi-, lelki-, és szellemi igényeinek kielégítését, ezáltal a helyes énkép, önértékelés, a szociális kapcsolatok, a morális érzék és az érzelmi intelligencia kialakulását, illetve fejlődését.

A módszer alkalmazásával elérhető, hogy a felnövekvő gyermek mentálisan kiegyensúlyozott állapotban érje el a kamaszkort, így kevésbé van kitéve a különféle szenvedélybetegségek veszélyeinek.

Felnőttek esetében a belső erők mozgósítása a cél, hogy mélyebb önismerethez juttatva, fölébresszük a változás-változtatás igényét, lehetőségét, képességét.

 

Eseteim:

Gy:

 • elektív mutizmussal küzdő gyerek (2. osztálytól)2008-2010
 • enurezis nocturnus (3. oszt, 9 év) 2010/2011 tanév
 • iskolai szociális (beilleszkedési) probléma (3. oszt, 9 éves) 2010/2011 tanév
 • halálfélelem (4. oszt, 10 éves) 2012.02-2012.05
 • megkésett beszédfejlődés, óvodai szociális nehézségek 2014.04-2015.02
 • szorongás, túlzott alkalmazkodási-megfelelési vágy 2015.06-2016.03
 • iskolai szociális nehézségek 2016.02-…
 • elengedési nehézség 2016.05-…

F:

 • szorongás, szociofóbia 2014.09-11.
 • kapcsolati nehézségek a családban, pre- és perinatális terápia 2015.04-05.
 • önismeret hiánya, bizonytalanság: 2015.11-2016.03

 

×
;