Nagy Ágoston
biográfiaimunka-kísérő

A biográfiai munkáról:
A biográfiai munka vagy életút vizsgálat az önismereti és önfejlesztési utak közül talán leginkább azt segít felismerni, hogy ki vagyok ÉN, milyen a kapcsolódásom a világgal, mi az értelme az életemnek? Ki az a “valaki”, az a magasabb lény, aki az életem eseményeiben megnyilvánul? Aki az érzéseimet érzi, a gondolataimat gondolja, aki a céljaimat megvalósítani törekszik? Ki az, akivé az eddigi életeseményeim során lettem, és ki az, akivé a jövőben válhatok, válni akarok? Az életút eseményeinek áttekintése és elmélyült vizsgálata önismerethez vezet, az önismeret a további fejlődés alapjává válik.
Jó szívvel ajánlom a biográfiai munkát azoknak, akiket ezek az életkérdések feszítenek, bátran és kitartóan foglalkoznának életük eddigi örömeivel és nehézségeivel.

Rólam:
Az én személyes biográfiám 1965-ben kezdődött Budapesten, hétéves koromtól Vácott folytatódott. Természettudományos tanulmányaim után voltam civil mozgalmár, szervezetfejlesztő, dolgoztam infromatikai elemzőként, projekt menedzserként, trénerként és tanácsadóként is. Részt vettem Waldorf óvoda és iskola alapításában, és számos más antropozófiai kezdeményezésben.
2000-től tizenkét különféle biográfiai képzésen vettem és veszek részt. 2012 óta mintegy 35 kisebb-nagyobb csoportos biográfia kurzust vezettem (egyedül vagy társaimmal közösen).
Az egyszemélyes biográfiai munka kísérése ennél még intenzívebb eszköz a beszélgető partner önmagára találásához. Amikor ketten együtt irányítjuk figyelmünket az ő életútjára, az abban megnyilvánuló magasabb összefüggésekre, akkor olyan felismerések születhetnek, és olyan módon feltárulhatnak a jövő által hozott lehetőségek, amit addig a pillanatig egyikünk sem sejtett. De megszülethetett, mert a biográfiai beszélgetésben készen álltunk a csodára…

Ár: 10.000 Ft a 75-90 perces alkalom.

×
;