Biográfiai Munka Alapképzés Magyarországon

Szervezés:

A kurzus felelősei: A Sophianum és az Instituut voor Biografiek (IvB), Hollandia. Koordinátorok: dr. Tóthfalusi Anna és Josien de Vries

 A képzés céljai: (lásd a magyarázatot is alul)

 • A résztvevők képesek legyenek egy biográfiai vezérfonal alapján dolgozni a saját, számukra jól ismert magánéleti és szakmai környezetükben.
 • A résztvevők képesek legyenek magabiztosan alkalmazni a biográfiai módszereket kétszemélyes beszélgetésekben és kiscsoportos tevékenységekben.

Kezdés: 2017 ősze  szeptember 22-24. (1. blokk), november 24-26. (2. blokk). Az első két modul elvégzése nem jelent elköteleződést a további képzés látogatására.

Befejezés: 2019 (A 2018/19-es időpontok még egyeztetés alatt vannak, a WBC-n (Biográfiai Világkongresszus) való részvétel (amennyiben Magyarországon zajlik) a program része lesz.

Oklevél kiadása: az IvB nevében, az IvB az Internatonal Trainers Forum, az ITF tagja, valamint a dornachi (Svájc) Goetheanum Szellemtudományi Szabad Főiskolájának Általános Antropozófiai Részlege által akkreditált intézet.

Magyarázat: A biográfiai munka egy gyűjtőfogalom. Magában foglalja a következőket:

 1. Hivatássá emelt emberségességünk fejlesztése
 2. Saját biográfiánk feldolgozása
 3. Mások biográfiai fejlődésének kísérése
 4. Mások vezetése az önismeret és az öntudatosság felé vezető útjukon
 5. Mások bátorítása a megértés, az elfogadás és a(z) (ön)szeretet keresésében

Ahhoz, hogy valaki képessé váljon azon a képességeket fejleszteni, amelyekre mindehhez szükség van nyílvánvaló, hogy egy összetett tanulási folyamaton kell keresztülmennie.

Az általunk kínált alapképzés ezt a folyamatot biztosítja, a háttértudás (főként, de nem kizárólag antropozófiai alapokon), a módszerek és eszközök használata (a Biográfiai Intézet által kidolgozott “Dutch Delight”) valamint a hozzáállás és szemléletmód szintjein.

A modulok közötti időszakra a résztvevők házi feladatot kapnak:

 • a saját biográfia vizsgálata
 • a biográfiai beszélgetések különböző megközelítéseinek gyakorlása a csoporttársakkal, és “kísérleti egerekkel” a csoporton kívül, a saját környezetükben.
 • előadások előkészítése, és
 • ajánlott olvasmányok egyéni és csoportos feldolgozása

Minimum ráfordítandó idő: havi 2 nap.

Követelmények az oklevél megszerzéséhez: az órák 80%-án való részvétel, a résztvevők saját portfóliójában és tanulmányi ütemtervében feltüntetett valamennyi feladat elvégzése.

A hallgatók személyes fejlődését a programban 4 egyéni tanári konzultáció valamint a blokkok során és a közbeeső időben tartott szupervízió és intervízió segíti. 

Az 1. és a 2. blokk programja. Az első két blokkot Rinke Visser és Josien de Vries fogja vezetni.

Első blokk (szeptember 22-24):

Bevezető program, kötelező a résztvevők számára, nyitott mindazok számára, akik még fontolgatják a részvételt.

Péntek, szeptember 22.

18:00 – 20:00: Nyilvános előadás az antropozófia és a biográfia lehetőségeiről és küldetéséről a mai korban (a tudati lélek kora, a 21. század).

 “A Waldorf oktatás biográfiai munka a gyermekek számára, a biográfiai munka pedig Waldorf oktatás a felnőttek számára”

Szombat, szeptember 23.

9.00-13.00: az előadás feldolgozása

A kurzus résztvevői felkészülnek a kezdésre, első biográfiai beszélgetés gyakorlat

Szombat délután és vasárnap, szeptember 24. délelőtt:

 • Plenáris beszélgetések,
 • Bevezetés, majd munka az életvonalakkal: Partitúra
 • Házi feladat előkészítése.

Második blokk (november 24-26):

Az első blokk időbeosztását és kereteit követi

Életünk horizontális dimenziója: idő, szinkronicitás, ritmusok, minták, időszakok az életünkben. Értelmet találni és értelmet adni.

A tanfolyami csoport számára: A partitúrával való munka elmélyítése

Harmadik (január 26-28) + negyedik (március 16-18) + ötödik blokk(május 25-27) Josien de Vries és Vera Klein-nal :

Életutunk vertikális dimenziója: a négymezős vizsgálati módszer alkalmazása.

Valahányszor új módszert vezetünk be, akkor pénteken egy nyilvános előadással kezdhetünk, feltárva a módszer gyökereit, és azt, hogy mit nyújt a nagyközönség és a társadalom számára, majd szombaton folytatjuk egy kiértékelő beszélgetéssel. A tanfolyami csoportban modellezzük és gyakoroljuk azt, hogy hogyan alkalmazhatóak ezek a módszerek. A hallgatók a blokkok közötti időszakokban gyakorolnak, minden második blokkban megválaszoljuk a kérdéseket és elmélyítjük az anyagot a gyakorlás alapján.

Aki megkapta a visszaigazolást a következő számlaszámra tud befizetni:

Sophianum Antropozófiai Nonprofit Kft
1620 0223 1003 1377
Közleménybe: (FONTOS! KÉRJÜK, OKVETLENŰL ÍGY ÍRJÁK BE!) Biográfiai műhelymunka, dátum (melyik modulra fizet be), és résztvevő neve és a számlázashoz szükséges adatok.

×
;