Biográfiai Munka Alapképzés Magyarországon

Szervezés:

A kurzus felelősei: A Sophianum és az Instituut voor Biografiek (IvB), Hollandia. Koordinátorok: dr. Tóthfalusi Anna és Josien de Vries

 

A képzés céljai: (lásd a magyarázatot is alul)

 • A résztvevők képesek legyenek egy biográfiai vezérfonal alapján dolgozni a saját, számukra jól ismert magánéleti és szakmai környezetükben.
 • A résztvevők képesek legyenek magabiztosan alkalmazni a biográfiai módszereket kétszemélyes beszélgetésekben és kiscsoportos tevékenységekben.

A tanfolyam teljes hossza: 10 tömbösített hétvége – péntek 18.00-tól vasárnap 13.00-ig két havonta.

Modularitás: az érdeklődők visszajelzésének alapján és az előkészítő folyamatban megtárgyaltak által megerősítve egy moduláris felépítést dolgoztunk ki. Ennek köszönhetően három szinten lehet részt venni a képzésen

l. szint: általános érdeklődés a Biográfiai Munka iránt – a péntek esti előadásokon való részvétel

ll. szint: a Biográfiai Munka eszközeinek megismerése és felhasználása a saját önismereti munkában, illetve saját szakmában – péntek esti előadás és annak szombat délelőtti feldolgozásán való részvétel

lll- szint: A Biográfiai Munka elmélyített megismerése, a képzés alatti mentorált gyakorlat végzésével, a Nemzetközi tanusítvány megszerzése által Bioráfiai Munkára képzett konzulensi képzettség megszerzése – a teljes hétvégén valamint a két blokk közötti, egyéni és csoportos találkozókon való részvétel, az előírt feladatok elvégzése.

A három szint természetesen anyagilag is különböző elköteleződést jelent. Az elsőt, ami a nyitott előadáson való részvételt feltételezi, csak azért soroltuk fel, mert egy előzetes elköteleződéssel lehetőségük lesz bebiztosítani a helyüket kedvezményes áron.

Árak (NB: az áraink 27%-os ÁFÁT tartalmaznak!)

 

1 modul teljes ára

     

l. szint (csak péntek esti előadás)

3.800 Ft

     

ll. szint (péntek esti előadás + szombat délelőtti feldolgozás)

15.000 Ft

     

lll. szint (akkreditációt nyújtó teljes képzés péntek – vasárnap)

54.000 Ft

     

 

Egy hétvége költsége: a két külföldi előadó díja, utaztatása, szállása, ellátása és a tolmácsolás 1.200.000 Ft. A helyszínt és szervezést biztosító Sophianum csak ennél magasabb összeg befolyása esetében tud a szolgáltatásaiért díjat felszámolni. Mindemellett bízunk abban, hogy ezt a fontos képzést el kell indítanunk és vállaljuk a kockázatot. Megköszönjük ha mindenki fontolóra veszi, hogy milyen módon tudna hozzájárulni az anyagi támogatáshoz.

Létszám: úgy az optimális tanulási folyamat (a hétvégeken és közöttük), mint a helyszín adottságai miatt korlátozott létszámmal számolunk. Jelentkezéseket a befizetések beérkezési sorrendjének alapján tudunk visszaigazolni. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy kedvezményes részvételt csak akkor tudunk elfogadni ha ezt a teljes árat befizető jelentkezők száma lehetővé teszi. Ezért ezekkel a jelentkezésekkel kapcsolatosan elképzelhető, hogy később tudunk csak végleges választ adni.

Kezdés: 2017 ősze  szeptember 22-24. (1. blokk), november 24-26. (2. blokk). Az első két modul elvégzése nem jelent elköteleződést a további képzés látogatására.

Befejezés: 2019 ősze (A 2018/19-es időpontok még egyeztetés alatt vannak, a WBC-n (Biográfiai Világkongresszus) való részvétel (amennyiben Magyarországon zajlik) a program része lesz.

Oklevél kiadása: az IvB nevében, az IvB az Internatonal Trainers Forum, az ITF tagja, valamint a dornachi (Svájc) Goetheanum Szellemtudományi Szabad Főiskolájának Általános Antropozófiai Részlege által akkreditált intézet.

Magyarázat: A biográfiai munka egy gyűjtőfogalom. Magában foglalja a következőket:

 1. Hivatássá emelt emberségességünk fejlesztése
 2. Saját biográfiánk feldolgozása
 3. Mások biográfiai fejlődésének kísérése
 4. Mások vezetése az önismeret és az öntudatosság felé vezető útjukon
 5. Mások bátorítása a megértés, az elfogadás és a(z) (ön)szeretet keresésében

Ahhoz, hogy valaki képessé váljon azon a képességeket fejleszteni, amelyekre mindehhez szükség van nyílvánvaló, hogy egy összetett tanulási folyamaton kell keresztülmennie.

Az általunk kínált tíz modul ezt a folyamatot biztosítja, a háttértudás (főként, de nem kizárólag antropozófiai alapokon), a módszerek és eszközök használata (a Biográfiai Intézet által kidolgozott “Dutch Delight”) valamint a hozzáállás és szemléletmód szintjein.

A modulok közötti időszakra a résztvevők házi feladatot kapnak:

 • a saját biográfia vizsgálata
 • a biográfiai beszélgetések különböző megközelítéseinek gyakorlása a csoporttársakkal, és “kísérleti egerekkel” a csoporton kívül, a saját környezetükben.
 • előadások előkészítése, és
 • ajánlott olvasmányok egyéni és csoportos feldolgozása

Minimum ráfordítandó idő: havi 2 nap.

Követelmények az oklevél megszerzéséhez: az órák 80%-án való részvétel, a résztvevők saját portfóliójában és tanulmányi ütemtervében feltüntetett valamennyi feladat elvégzése.

A hallgatók személyes fejlődését a programban 4 egyéni tanári konzultáció valamint a blokkok során és a közbeeső időben tartott szupervízió és intervízió segíti. 

Az 1. és a 2. blokk programja. Az első két blokkot Rinke Visser és Josien de Vries fogja vezetni.

Első blokk (szeptember 22-24):

Bevezető program, kötelező a résztvevők számára, nyitott mindazok számára, akik még fontolgatják a részvételt.

Péntek, szeptember 22.

18:00 – 20:00: Nyilvános előadás az antropozófia és a biográfia lehetőségeiről és küldetéséről a mai korban (a tudati lélek kora, a 21. század).

 “A Waldorf oktatás biográfiai munka a gyermekek számára, a biográfiai munka pedig Waldorf oktatás a felnőttek számára”

Szombat, szeptember 23.

9.00-13.00: az előadás feldolgozása

A kurzus résztvevői felkészülnek a kezdésre, első biográfiai beszélgetés gyakorlat

Szombat délután és vasárnap, szeptember 24. délelőtt:

 • Plenáris beszélgetések,
 • Bevezetés, majd munka az életvonalakkal: Partitúra
 • Házi feladat előkészítése.

Második blokk (november 24-26):

Az első blokk időbeosztását és kereteit követi

Életünk horizontális dimenziója: idő, szinkronicitás, ritmusok, minták, időszakok az életünkben. Értelmet találni és értelmet adni.

A tanfolyami csoport számára: A partitúrával való munka elmélyítése

Harmadik (január 26-28) + negyedik blokk (március 16-18 valószínűleg változni fog!) Josien de Vries és Vera Klein-nal :

Életutunk vertikális dimenziója: a négymezős vizsgálati módszer alkalmazása.

Valahányszor új módszert vezetünk be, akkor pénteken egy nyilvános előadással kezdhetünk, feltárva a módszer gyökereit, és azt, hogy mit nyújt a nagyközönség és a társadalom számára, majd szombaton folytatjuk egy kiértékelő beszélgetéssel. A tanfolyami csoportban modellezzük és gyakoroljuk azt, hogy hogyan alkalmazhatóak ezek a módszerek. A hallgatók a blokkok közötti időszakokban gyakorolnak, minden második blokkban megválaszoljuk a kérdéseket és elmélyítjük az anyagot a gyakorlás alapján.

Ötödik (május 25-27) + hatodik blokk (június 8-10 vagy július 13-14) Josien de Vries és Paula Boon-nal:

A bennünk lévő küszöbök felismerése és átlépése, a földi és a szellemi világ valamint az ébrenlét és alvás közötti küszöbök: Triptichonokkal való munka

A tananyag további részei:

 • Kapcsolódások és összekapcsolás
 • Karmikus összecsengések,
 • Párbeszéd a végzetünkkel
 • ‘A Jelenben a Múlt és a Jövő találkozik…’
 • Capita Selecta.

Angolból követő tolmácsolást biztosítunk mindhárom napon.

További infó: anna.tothfalusi@sophianum.eu

Ahogyan bejelentettük az árak augusztus 1. után emelkedtek.

Természetesen, aki befizette a kért összeget ezzel biztosította magának a korábbi árat. Jelentkezést már csak várólistára van módunk elfogadni és teljes áron.

Kérjük, írjon emailt, amire kb 1 héten belül válaszolunk a nyári időszakra való tekintettel.

Aki megkapta a visszaigazolást a következő számlaszámra tud befizetni:

Sophianum Antropozófiai Nonprofit Kft
1620 0223 1003 1377
Közleménybe: (FONTOS! KÉRJÜK, OKVETLENŰL ÍGY ÍRJÁK BE!) Biográfiai műhelymunka, dátum (melyik modulra fizet be), és résztvevő neve és a számlázashoz szükséges adatok.

×
;