trásydr. Trásy Gábor
antropozófus orvos, gyermekgyógyász

1981-ben kaptam meg a diplomámat Budapesten. Az egyetem elvégzése után a két nagy terület, a sebészet és a belgyógyászat együttes megjelenését a gyermeksebészetben láttam leginkább elérhetőnek. Szakorvosi képzésem alatt a Heim Pál Gyermekkórházban több speciális szakterületű osztály munkájába kapcsolódhattam be. A gyermekgyógyász szakvizsga után fordultam a gyermeksebészet felé. Gyermekurológián, majd a baleseti sebészeti ellátást is végző általános gyermeksebészeti osztályon dolgoztam három évig.

Ebben az időben találkoztam az antropozófiai orvoslással. Részt vettem a svájci Lukas Klinikához integrált orvostovábbképző tanfolyamon. Itt ismerhettem meg egy még átfogóbb emberképet, természet- és világszemléletet.

Gyermek háziorvosként folytattam munkámat, majd iskola-egészségügyi szakvizsgát is szereztem.

Iskolaorvosként dolgozom a Pesthidegkúti Waldorf-iskolában, megalakulása óta.

Meghívott előadóként veszek részt a Posztgraduális Waldorf Tanárképzés munkájában, melyet az ELTE keretén belül a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szervezett.

Antropozófiai orvosi továbbképzéseken Dornachban a Goetheanumban, Herdeckén, Filderstadtban, Innsbruckban, Bécsben, Lachtiban, Krakkóban és Budapesten, hosszabb gyakorlaton Herdeckében és Filderstadtban vettem részt.

Az első magyar akkreditált antropozófiai orvosi továbbképzés és vizsga eredményeként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen az államilag elismert hivatalos antropozófus orvosi címet is megkaptam.

A potencírozott gyógyszereket lehetséges gyógyítási ismereteimet a homeopátiás képzéseim során bővítettem és bővítem. Államilag elismert záróvizsgát többek között a budapesti Orvostovábbképző Intézetben tettem. Így megnyílt a lehetőség, hogy felnőttekkel is dolgozhassam.

Szemléletem szerint minden gyógyítási irányzatnak megvannak az erősségei, és megvannak az egyre messzebbre kitolható határai.

Akkor teszünk a leghelyesebben, ha az adott szituációban a lehetséges gyógyítási utak közül a legalkalmasabbat igyekszünk kiválasztani.

Akár felnőttként, akár gyermekkel fordulnak hozzám segítségért, az aktuális állapotot és az egyéni szempontokat is figyelembe véve közösen keressük a megoldást, a választandó gyógyulási utat.

Árak: minden elkezdett fél óra 8.000 Ft. Bejelentkezés a Sophianum recepcióján.

×
;