Vasárnap, február 11-én 18:00-kor dr. Wilburg Keller-Roth, a gyógyeuritmia képzés docense, baseli orvos tart előadást “Az emberiség evolúciójáról szóló 12 gyakorlatról”. Az előadó által küldött bevezető:

Rudolf Steiner az 1921-es Gyógyeuritmia-kurzus (GA 315) során, az 5. előadásban beszél arról a tizenkét gyakorlatról, melyek „az emberiség evolúciójára vonatkoznak”. Ezeknek a gyakorlatoknak egyrészt speciális hatásuk van az egyéni terápiában, másrészt átfogó pedagógiai, higiénikus és betegségmegelőző jelentőséggel bírnak minden ember számára, gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. „Rugalmassá teszik az étertestet”, „nagyobb önismerethez és önuralomhoz” vezetnek. Feltárul a gyakorlatok embertani háttere, ha követjük, hogy az ember a Kozmoszból származik, hogy kifejlesszen a Földön a hármas tagozódású testben egy individuális lelki életet (GA 308, 30.10. 1921.). Ezzel egyidejűleg azonban felveszi a megbetegedés lehetőségét is. Hogyan tud az ember a jövőben, mint teljesen kifejlődött egyéniség a Kozmoszba újra úgy betagozódni, hogy az őt egyoldalúan megbetegítő alkati tényezőit legyőzze? Regisztráció ezen a linken.

×
;