A Tudás egy Ösvénye Képekbenisis Bevezetés a gyakorlati munkába Gerhard Reisch festményein keresztül Műhelymunka CHRISTOPHER BEE vezetésével, március 23.

Gerhard Reisch (1899-1975) végtelen fegyelemmel követte azt az utat, amelyet Rudolf Steiner a Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez című könyvében felvázolt. Életműve olyan képeket és szavakat ölel fel, melyek bensőségesen kapcsolódnak az emberi sors-formáló folyamatokhoz. A műhelymunka alkalmával gyakorlati útmutatót kapunk Művének lehetséges alkalmazásához, mely az emberi lény szellemi fejlődésében a sors szabadság megteremtésének eszközévé válhat. A műhelymunka során találkozhatunk olyan gyakorlatokkal is, amelyek tudatosságot irányítanak a három lélek-képesség (gondolkodás, érzés és akarat) szellemi képességekké (imagináció, inspiráció és intuíció) történő transzformációjára. Ezek a gyakorlatok alkalmazhatók és átalakíthatók az emberi biográfiai munka diagnosztikai és kreatív-beavatkozó szakaszaiban, a fizikai, a lelki és a szellemi síkon való fejlődés folyamatai során. A résztvevők készüljenek a saját életutuk különböző aspektusaival való munkára; közvetelen élményeit mindenki saját megfontolása szerint oszthatja majd meg. Lesz lehetőség arra is, hogy belemélyedjünk az emberi ”doppelganger” és az emberi árnylény a szellemi iskolázás útján oly égetően szükséges megkülönböztetésébe, lehetőség szerint a Küszöb Kisebb és Nagyobb Őrével való találkozás kontextusában. Ebben a munkában igen különböző korú kollégák is résztvehetnek, hiszen figyelembe vesszük egyéni élettapasztalatainkat és szellemi fejlődésünket. Mindannyian testvérek vagyunk a csillagok felé vezető ösvényen és segítjük egymást saját egyéniségünk megalkotásában, a Magasabb Én iránymutatása szerint.

×
;